Oczyszczalnie mechaniczno-biologiczne

Ten rodzaj oczyszczalni możliwy jest do zastosowania w każdych warunkach gruntowo-wodnych

Dodatkowo pozwala na gospodarcze wykorzystanie oczyszczonych ścieków np. podlewanie trawników, mycie samochodu, maszyn rolniczych czy pomieszczeń gospodarskich itp.