ClearFox do 4 osób

Oczyszczalnie mechaniczno-biologiczne » SBR (Wsadowy Reaktor Sekwencyjny)

 • ClearFox
  ClearFox
Cena:9200.00
dostępny na zamówinie
 • ClearFox działanie
  ClearFox działanie

Przydomowe oczyszczalnie ścieków ClearFox przeznaczone do oczyszczania ścieków bytowo - gospodarczych z pojedynczych gospodarstw zagrodowych lub budynków mieszkalnych „jednorodzinnych” w zabudowie rozproszonej przy braku możliwości odprowadzenia ścieków do systemu kanalizacji zbiorczej.

 

Oczyszczalnia odporna jest na przeciążenia, wahania temperatury i chwilowy brak dopływu ścieków. Może ona pracować do 2 tygodni bez dopływu ścieków w trybie oszczędnym.

 

Zalety oczyszczalni ClearFox:

 • Bezpieczna konstrukcja urządzenia – brak części ruchomych, brak pomp elektrycznych, monolityczny zbiornik wykonany z polietylenu (PE) zapewniający szczelność urządzenia,
 • Niezawodna , bezawaryjna praca - wszelkie procesy oczyszczania i przepompowywania odbywają sie przy zastosowaniu podnośnika cieczy ze sprężonym powietrzem. Dzięki temu w ściekach nie znajdują się awaryjne , ruchome części,
 • Oczyszczalnia posiada znak CE – została przebadana przez notyfikowaną jednostkę badawczą PIA w Aachen (Niemcy) na zgodność z Normą PN – EN 12566- 3 ,
 • Oszczędność kosztów – zastosowanie oczyszczalni pozwala oszczędzić koszty przy montażu zbiorników i później przy eksploatacji poprzez możliwość ustawienia pracy oczyszczalni w stan czuwania, małe koszty wywozu osadu, wyeliminowanie użycia chemii,
 • Proces oczyszczania jest zautomatyzowany - pozwalający na kontrolę nad cyklem oczyszczania, dodatkowo sterowanie dostosowuje się do ilości dopływu ścieków,
 • Mała wrażliwość na przerwy w dostawie prądu - przypadku braku zasilania sterowanie dostosowuje fazy oczyszczania do ilości ścieków napływających do oczyszczalni i załącza odpowiednią fazę w zależności od zgromadzonych ścieków,
 • Możliwość ustawienia oczyszczalni w stan czuwania - pozwala na utrzymanie procesu oczyszczania przy braku dopływu ścieków nawet do 2 tygodni. Po tym okresie oczyszczalnia nie musi być powtórnie zasilana,
 • Łatwa i tania rozbudowa - dzięki budowie modułowej rozbudowa polega na dodaniu dodatkowego zbiornika bez konieczności wymiany wszystkich elementów oczyszczalni,
 • Długi okres użytkowania i niezawodności – zbiorniki z PE wykonane są monolitycznie dodatkowo wzmacniane wewnątrz zbiornika stalowym wzmocnieniem. Zbiorniki są 100% szczelne.

 

Surowe ścieki wpływają do osadnika wstępnego. Gruboziarniste elementy stałe (osad) osadzają się na dnie zbiornika. Pozostałe ścieki (klarowna ciecz znad osadu) są przepompowywane z pierwszej sekcji do dwuczęściowej biostrefy. Przepływ w biostrefie jest osiągany dzięki napowietrzaniu drobnopęcherzykowemu. Ciecz znad osadu, przechodząc kilkukrotnie przez złoże, jest oczyszczana przez naturalnie występujące mikroorganizmy (biomasa), które narastają w złożu. Oczyszczone ścieki są odprowadzane poza oczyszczalnię poprzez króciec odpływowy.

 

Cykl oczyszczania trawa w zależności od ustawień od 7 do 8 godzin.